ประเมินโรงเรียนในฝัน

เช้าวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมีคณะประเมินมาประเมินโรงเรียนในฝัน  มีวงดุริค์ มาตีกลองต้อนรับ คณะประเมิน อย่างเต็มใจ มีการแสดงรำมวยไทย และคณะประเมินก็เดินเข้าไปในห้องประชุมเพื่อดูการแสดงมีการแสดงของทีมสภาของโรงเรียน และ มีการรำอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย เล้วคณะประเมินก็เดินดูรอบๆโรงเรียนและในโรงเรียนยังมีร้านขายขนมมากมายและคณะประเมินก็เดินเยี่ยมตามห้องเรียนและไปตรวจห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องพักครู