ถวายพรพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
บ่ายวันนี้ที่โรงเรียนอนุบลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)มีพิธีสวดมนต์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
บ่ายวันนี้เวลา 14:30 น.มี่เจ้าหน้าที่มาสวงดมนต์ถวายพรพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแด่
ในหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหิตลาธิเบรามาธิบดี
จักรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙