วันแม่แห่งชาติ

เช้าวันนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียน ได้จัดงาน”วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2560 เวลา 9.30 น. โดย นาย สวัสดิ์  มาศขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนุทิศ) เป็นผู้เปิดพิธี โดยมีเด็ก ตั้งแต่ชั้น อนุบาล1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

มาร่วมทำกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  และคุณครู ของทุกชั้น ได้เลือกตัวแทนแม่ดีแด่นของห้องเรียน และ มอบทุน การศึกษา ให้แก่นักเรียน 3 ประเภทคือ 1. เรียนเก่ง 2. อยากจน 3. ร่วมกิจกรรมดี จำนวนชั้นละ8ทุน ทุนละ500บาท  และมีพระจากวัดโกรกพระเหนือ นำเงินมามอบทุนการศึกษาอีกจำนวน 10 กว่าคน ทุนละ 500 บาทและมีการแสดงอีกหลายชุดการแสดง มีการรำของชั้นอนุบาลและประถมปีที่1-4 จำนวนิ 2 ชุด และการแสดงของ มัธยมศึกษาอีก 2 ชุด  การรำและร้องเพลง จำนวน 2 เพลง และก็ให้เด็กที่มีแม่มาร่วมงานด้วย

ข่าว/ภาพโดย:นารา/สศิธร