อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

เช้าวันนี้เวลา 8.30 น. ณ.  โรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) โดย นาย  สวัสดิ์ มาศขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีครูสอนภาษาอังกฤษ มาจากหลายๆโรงเรียน มาอบรมพร้อมทั้ง มอบเกียรติบัติให้ทุกคนที่มาอบรมและทำกิจกรรมต่ก่อนที่จะปิดพิธี