วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)มีการจัดงานกิจกรรมวันไหว้ครู

 

เช้านี้เวลา 08:30 น. ท่านผู้อำนวยการ นายสวัสดิ์  มาศขาว มาเป็นประธานในพิธีจุธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยลำดับแรกให้ตัวแทนถือพานของแต่ละชั้นมอบพานให้ผู้อำนวยการหลังจากนั้นให้ครูฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโกรพระฯและศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้มาไหว้ครูอีกครั้ง และมีการรำอวยพรครูอีก2ชุดพอเสร็จพิธีท่านผู้อำนวยการก็เจิมหนังสือแล้วพิธ๊กรก็กล่าวว่าพานของแต่ละชั้น พานใดที่ได้รางวัลจะได้ของรางวัลแล้ก็ถ่ายรูปแต่ละชั้นร่วมกับคณะครู