บ่ายวันนี้เวลา 13:45 น.  พระธรรมฑูตได้มาจากวัดท่าซุดซึ่งมาเผยแพ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา