วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองแจ้งเรื่องต่างๆ

 

เช้านี้วันที่15/05/60 เวลา09:30น.นายสวัสดิ์  มาศขาวได้มาเป็นประธานในพิธีงานปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา2560 ปีที่1

หลังจากกล่าวเสร็จก็ให้ขึ้นมาประชุมที่ห้องเรียนและได้แจกอุปกรณ์การเรียน

ผู้ปกครองต่างพานักเรียนมาที่หอประชุม

นายสวัสดิ์ มาศขาวมาเป็นประธานในพิธี

หลังจากกล่าวเส็จก็ให้ขึ้นมาประชุมที่ห้องเรียน

แจกอุปกรณ์การเรียน