เช้าวันนี้ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) โดยนายสวัสดิ์ มาศขาวร่วมกับวัดโกรกพระใต้ มีพระครูสุธีธรรมนิทัศน์ จัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรและภิกษุ

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2-2 เมษายน 2560 ณ วัดโกรกพระใต้ ต. โกรกระพระ อ.โกรกพระ จ .นครสวรรค์
พิธีปลงผมนาค 7.00น. แล้วแห่นาครอบชุมชนตลาดโกรกพระ 10.00 น. พิธีบรรพชาสามเณร ณ พระอุโบสถ วัดโกรกพระ และในภาคบ่าย เป็นพิธีอุปสมบทพระภิกษุ 13.00 น. จำนวนนักเรียน 36 คนของโรงเรียนอนุบาลโกรกพระฯบวชเป็นสามเณร