วันนี้ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) มีการจัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการ นายสวัสดิ์  มาศขาวมาเป็นผู้มอบวุฒิบัตร

เช้านี้เวลา 11:00น. ท่านผู้อำนวยการ นายสวัสดิ์  มาศขาวได้จุดธูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วนางสาวศิริพร  สรรเพชรนิยม

มากล่าวรายงานวัตถุประสงฆ์ที่จัดงานนี้ขึ้นมา

จากนั้นศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลโกรกพระฯมารำอวยพรให้กลับพี่ ม.3 และมีรำชุดที่ 2 ชื่อว่า รำใบสีสู่ขวัญต่อมามอบวุฒิบัตร  พี่ ม.3 ได้กล่าวขอขมาพร้อมให้พานและพวงมาลัยซึ่งท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทแล้วจึงผูกสายศิลข้อมือ

ท่านผู้อำนวยการ นายสวัสดิ์  มาศขาวได้จุดธูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นางสาวศิริพร  สรรเพชรนิยมมากล่าวรายงานวัตถุประสงฆ์ที่จัดงานนี้ขึ้นมา

ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลโกรกพระฯมารำอวยพรให้กลับพี่ ม.3

รำชุดที่ 2 ชื่อว่า รำใบสีสู่ขวัญ

มอบวุฒิบัตร

กล่าวขอขมา

   ให้พานขอขมาแก่คณะครูอาจารย์

ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวโอวาท

ผูกสายศิลข้อมือ