วันนี้โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)ได้จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก

ซึ่งมีนายอำเภอโกรกพระ ท่านสุวิทย์  เดชครุฑ มาเป็นประธานในพิธี

เช้าวันนี้ เวลา 09:00 น. นายสุวิทย์  เดชครุฑ ได้เดินทางมาตีฆ้องเปิดงานและะท่าน ผู้อำนวยการ นายสวัสดิ์  มาศขาว พร้อมผู้มีเกียติอีกหลายท่าน

มีการแข่งขันจากโรงเรียนอนุุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม  ศูนย์เด็กเล็ก อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ และมีกีฬา วิ่งแข่ง 20 เมตร วิ่งซิกแซก 20 เมรต วิ่งข้ามรั่ว 20 เมตร โยนลูกเทนนิสลงตะกล้า ขว้างถุงทรายขว้างลูกเทนนิส

การแสดงของโรงเรียนอนุบาลโกรกพระฯ ได้แก่ ฮูล่าฮูป กองยาว ของโรงเรียนโกรกพระพิทยาคม ได้แก่ พ่อหลวงของหนู ฯ

  

 

  เหรียญทอง เหรียญ เงิน เหรียญ ทองแดง

 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)

โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม

ศูนย์เด็กเล็ก อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

กล่าวเปิดงาน

นายสุวิทย์  เดชครุฆ ตี ฆ้องเปิดงาน

  การแสดง รำกองยาว ของโรงเรียนอนุบาลโกรกพระฯ

 การแสดง ของศูนย์เด็กเล็กฯ

การแสดง ของ โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม

การแสดง ฮูล่าฮูป ของโรงเรียนอนุบาลโกรกพระฯ

กีฬา โยนลูกเทนนิสลงตะกล้า

 

กระโดดเชือก

 รับเหรียญรางวัล