วันนี้ 20/03/60 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระฯรับการประเมินผลการประฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 จากคณะผู้ประเมิน นำโดย รองเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นายสุรพล เพ็งน้อย

 

คณะการประเมินได้มาสอบถามพูดคุณกับนักเรียนจากนั้นก็มาประชุมทั้งคณะครูเเละคณะประเมินโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)

 

 คณะการการประเมินได้มาเยี่ยมชมห้องลูกเสือ

 คณะการประมาณมาดูเเฟ้มงาน

เเฟ้มงานของคณะครูของโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ

 

แนะนำขนมไทยไร้เทียม

แนะนำปุ๋ยจุลินทรีย์

แนะนำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ประชุมก่อนที่คณะกรรมการจะกลับ

ข่าวโดยชุมนุม schoolonline ภาพโดย ด.ญ.ภสิตา ยี่รัก (ภาพประกอบขนาด 1024x750px)