วันที่ 20/03/60 มีการมอบเกียรติบัตร คนดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ท่านนายสวัสดิ์  มาศขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกรกพระฯ ได้เป็นผู้มอบเกียติบัตรและถ่ายรูปร่วมกับคณะครูประจำชั้น

 

ช่วงเช้าวันนี้ เวลา 08:30 น. ท่าน ผ.อ. สวัสดิ์  มาศขาว ได้มอบเกียรติบัตร คนดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มอบเกียรติบัตรให้ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3มีเกียรติบัตรพร้อมทั้งพจนานุกรม ฉบับ ไทย และ ฉบับ อังกฤษ