กกก

 

ข่าวด่วน สพท.นว.1

 
ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
00027   ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม
138
00025   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
255
00024   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูตำแหน่งศึกษานิเทศก์
276
00023   ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ถวิล กันเผือก สามีคุณครูสมบัติ ผดุงชาติ
141
00022   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษ2559
266
00020   สำรวจบ้านพักครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
170
00019   บัญชีรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับมอบรางวัลฯ ในงานวันครู
374
00018   ให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2559 ค่าปรับปรุงสนามกีฬา
280
00016   องค์ประกอบการพิจารณาให้ค่าคะแนน ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.นว.1 พ.ศ.2559
302
00013   เชิญครูวิชาการทุกโรงเรียนประชุม
451
00012   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย ในศตวรรษที่ 21 ด้วย"สะเต็มศึกษา"
291
00011   ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
106
00010   แจ้งครูที่เป็นกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กิจกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
192
00009   แผนการนิเทศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 อำเภอเก้าเลี้ยว
182
00008   แผนการนิเทศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 อำเภอชุมแสง
181
00007   ขอประชาสัมพันธ์ตและแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
141
00006   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
112
00005   เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
268
00004   การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
345
00002   ลิงค์ ข่าวด่วน ปี 2558
530
2016-01-14   แจ้งอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำสื่อประกอบการจัดกิจกรรมทางภาษาของครูปฐมวัย"
42
2016-01-13   ขอเชิญคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
47
2016-01-08  
4
จำนวนข่าว : 3 หัวข้อข่าว    หน้า : 1

ค้นหาข่าว : เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)