กิจกรรม  คุณธรรม ค่ายยุวสาสมาธิ

หลักสูตรสมาธิเบื้องต้น ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560  11  กันยายน 2560  ณ วัดโกรกพระเหนือ  โดย โรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) ร่วมกับ สถาบันพลังจิต สาขา 108วัดพุทธมงคลนิมิต และ เวลา 8.00 น. เริ่มตั้งแถวเดินจากโรงเรียน จนมาถึง วัดโกรกพระเหนือ โดย นาย  สวัสดิ์  มาศขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)ได้สระเวลามาเป็นประทานในการเปิดพิธีครั้งนิ้ พอเปิดพิธีเสร็จก็มีพระอาจาร์ มาจาก วัดโกรกพระเหนือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิ คือ ประโยน์ของการฝึกสมาธิ การนั้ง สมาธิ การยืน,การเดิน,การนอน และ ก้าวอย่างมีสติ