กิจกรรม ภาษาไทย สัญจร  ครั้งที่ 2 (พี่สอนน้อง)

เช้าวันนี้ เวลา 9.30น. โรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) โดย นาย  สวัสดิ์  มาศขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)และ คณะนักศึกษาจากราชภัฏนครสวรรค์ รวม200คน ได้มาจัดกิจกรรม ภาษาไทยสัญจร ครั้งที่ 2 (พี่สอนน้อง) และมี อาจารย์ ประจำวิชาภาษาไทยจากราชภัฏมามอบของที่ระลึกเป็นกระเช้าผลไม้ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและมีกิจกรรมประจำฐานมี6ฐานและแต่ละฐานจะมีครูควบคุมอยู่แต่ละฐานทำกิจกรรมประมาณ 30 น. และเวลา15.30น.

ภาพ/ข่าว: นารา,สศิธร