ตรวจสุขภาพ

เช้าวันนี้ เวลา 9.00น.  ณ โรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) โดย  นาย สวัสดิ์  มาศขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) และ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล โกรกพระ ได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ โรคระบาดมากที่สุดใน ตำบล โกรกพระ คือ โรคไข้เลือดออก,ซิกา,มือเท้าปาก และ เน้นล้างมือ  ทานอาหารปรุงสุข ทำความสะอาดพาชนะ และ ก็ให้ทำกิจกรรม คือ ตรวจสุขภาพ ของตนเองและยังมีตรวจสายตาอีกด้วย