เช้าวันนี้ เวลา9.30  น.  รอง ผ.อ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์    ชื่อ  นาย  สุรพล     เพียงน้อย   เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Communication English Camp

 

15-16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารอเนคประสงค์ โรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)ผู้เข้าอบรม นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนในอำเภอโกรกพระ  คณะวิทยากรประกอบด้วยครูสอนภาษาอังกฤษและครูนักศึกษาประธานให้โอวาทนักเรียนได้แก่ “เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและผลการสอบ  O-Net   ทุกสาระ” และกล่าวขอบคุณคณะทำงาน

ภาพ/ข่าว :นักข่าวน้อย ชุมนุมschooloniile