กิจกรรม  คุณธรรม ค่ายยุวสาสมาธิ

กีฬาสีภายในโรงเรีน

ตรวจสุขภาพ

กิจกรรม ภาษาไทย สัญจร  ครั้งที่ 2 (พี่สอนน้อง)

 เช้าวันนี้ เวลา9.30  น.  รอง ผ.อ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์    ชื่อ  นาย  สุรพล     เพียงน้อย   เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Communication English Camp