วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)มีการจัดงานกิจกรรมวันไหว้ครู

บ่ายวันนี้เวลา 13:45 น.  พระธรรมฑูตได้มาจากวัดท่าซุดซึ่งมาเผยแพ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

ผ้าป่าสามัคคีสำนึกรักบ้านเกิด
ด้วยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโกรกพระใต้(ประชาชนูทิศ)คณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
คณะข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้า ประชาชนและชาวอำเภอโกรกพระร่วมกันจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโดมกันแดดให้กับโรงเรยนอนุบาลโกรกพระฯไว้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

        วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองแจ้งเรื่องต่างๆ


เช้าวันนี้ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) โดยนายสวัสดิ์ มาศขาวร่วมกับวัดโกรกพระใต้ มีพระครูสุธีธรรมนิทัศน์ จัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรและภิกษุ