เช้าวันนี้ เวลา9.30  น.  รอง ผ.อ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์    ชื่อ  นาย  สุรพล     เพียงน้อย   เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Communication English Camp

วันแม่แห่งชาติ

เช้าวันนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียน ได้จัดงาน”วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2560 เวลา 9.30 น. โดย นาย สวัสดิ์  มาศขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนุทิศ) เป็นผู้เปิดพิธี โดยมีเด็ก ตั้งแต่ชั้น อนุบาล1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ